Nytt om samfällighetens brunnar

Information om Norröra Samfällighetsförenings brunnar

På Norröra finns 11 brunnar med manuell pump som ingår i gemensamhetsanläggningen GA1. Brunnarna vårdas och administreras av Norröra Samfällighetsförening.

Brunnarna är avsedda för föreningens medlemmar och för restriktiv användning huvudsakligen sommartid. För att upprätthålla bästa möjliga vattenkvalité följer föreningen Livsmedelsverkets ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”.

Dessa råd/regler är något mildare än reglerna som annars gäller för en större vattenanläggning som ska tillämpa Livsmedelsförordningen. Bland annat sker provtagning med glesare intervaller och gränsvärden för vattenkvalité är anpassade för anläggningar med begränsad användning som i vårt fall.

Detta innebär att vi är skyldiga att informera tillfälliga besökare på ön att vattnet i våra pumpar inte är godkänt som allmänt dricksvatten.

För oss fastighetsägare gäller däremot att de brunnar som bedöms vara tjänliga, eller tjänliga med anmärkning, är användbara som dricksvatten på samma sätt som en enskilt grävd eller borrad brunn skulle vara.

Föreningens mål för att upprätthålla tillräcklig vattenkvalité är att ta prov på 3–4 brunnar årligen enligt rekommendation i Livsmedelsverkets råd. Provresultaten publiceras på föreningens hemsida. Om resultat från provtagning skulle visa att kraven på vattenkvalité för enskild dricksvattenförsörjning inte uppfylls publiceras information på föreningens hemsida samt vid aktuell brunn.

Norröra Samfällighetsförening