Bidragspengar till bredband på ön

Föreningen BSN (Bodskär, Söderöra, Norröra) bildades för att på öarna söka lösningar för bättre uppkoppling mot internet.

Under 2019 fick BSN kontakt med Förängsudden Fiber Ekonomisk Förening på Blidö (FFEF), som byggt ett fibernät i egen regi på Blidö. FFEF har byggt en öppen fiberlösning och har kunskap, erfarenhet, och en stark ekonomi. Under 2020 bestämdes på FFEF:s årsstämma att bygga ett fibernät på våra öar och att medlemmarna i BSN Fiber ska ges möjlighet att bli medlemmar i FFEF.

Nu har FFEF fått ett investeringsbidrag från PTS (Post & Telestyrelsen) på åtta miljoner kronor för att möjliggöra en större utbyggnad av fibernätet på Söderöra och Norröra. PTS krav är att nätet skall byggas så att samtliga fastigheter på öarna (oavsett hur många som idag är medlemmar) ska ha möjlighet att bli medlemmar i FFEF och kunna koppla in sig på fibern. Nätet kommer att kunna hantera framtida kapacitetskrävande tjänster.

Arbetet med att förlägga kablar kommer att starta redan i år.

Fastighetsägare som är intresserade av att få en fiberanslutning och som ännu inte ansökt om medlemskap i FFEF kan skicka ett mejl till FFEF, info@forangsuddenfiber.se,  så får man all information. På föreningens hemsida www.blidobredband.se kan man också läsa om föreningen och följa projektet.

FFEF har idag cirka 400 anslutna fastigheter/medlemmar på Blidö. Föreningens nät har hög stabilitet och har sedan starten inte haft något oplanerat avbrott. Till och med under stormen Alfrida fungerade nätet fullt ut. Fibernätet är ett helt öppet nät med hundratals olika tjänstealternativ. Abonnemang med en kort uppsägningstid möjliggör att man kan aktivera Internet t.ex bara över semester under sommaren.

Den totala summan för anslutning av en fastighet beräknas till cirka 28 250 kr. Avgörande för beräkningen är hur många inom området som ansluter sig. Ju fler som delar på kostnaden desto lägre kostnad per fastighet.

Summan består dels av en medlemsinsats i föreningen om 17 000 kr (som återbetalas om man lämnar föreningen), dels en uppskattad kostnad om 9 000 kr + moms för grävning och framdragning av fiber till din tomtgräns, material och inkoppling av fiberanslutning vid hus och driftsatt.

Grävning på den egna tomten ordnas/bekostas av fastighetsägaren. Material såsom slangar och ledningsband fås av föreningen utan extra kostnad. Det går att få ROT-avdrag för arbetet.