Brand på Norröra?

En enkät för att undersöka intresse för att etablera ett brandskydd på Norröra.

Norröra har varit drabbad av bränder, och kommer att drabbas igen. Allt från fastigheter och bodar som har brunnit, till markbränder. Frågan hur vi bäst skyddar oss blev åter aktuell då ett hus förra året (2020), brann ned på Söderöra. I och med den relativt långa tiden (jämför ett brandförlopp) innan räddningstjänsten/brandförsvaret kan vara på plats på ön, så uppstår frågan om vi själva kan göra en initial insats?

Därmed föddes tanken på ett brandförsvar på Norröra. Är det möjligt? Hur skulle det se ut? Vad kostar det? Vad är en rimlig ambition? Vilken betydelse skulle en insats ha innan kommunens räddningstjänst anländer? Hur ofta inträffar det bränder på öar? Dessa frågor resulterade i en förstudie, ”Brand på Norröra?”, som genomförts av Patric Seeman på ett utmärkt sätt under slutet av 2020.

Ett brandförsvar på Norröra kan dock inte vara en del av Samfällighetens uppdrag. Våra stadgar omöjliggör den saken. Så ett brandförsvar måste organiseras som en självständig enhet vid sidan av Norröra Samfällighetsförening.

Utifrån bifogade förstudie är vi nu i behov av att bredare undersöka vilket intresse och vilken vilja det finns bland oss tomtägare för att bidra till att etablera och kontinuerligt underhålla ett sådant brandskydd. Vi rekommenderar er att läsa förstudien. Efter att ni läst den hoppas vi på att ni alla kan ta er tid att fylla i och skicka in den enkla enkät som länkas till här.

Klistra in enkäten i ett mejl eller scanna och skicka era svar till kontakt@norrora.se alternativt skriv ut och posta till Norröra Samfällighetsförening, 760 17 Blidö.

Vi ber om era svar senast den 15 februari.

Tack för förhand!