Bredband till Norröra 2018

För er som är intresserade av en bredbandslösning till Norröra meddelar nu föreningen BSN Fiber att en lösning närmar sig. Det blir dock inte den traditionella lösningen med en fiberkabel fram till fastigheten utan en kombinerad lösning fiber / trådlöst. För mer information hänvisas till föreningen BSN Fiber www.bsnfiber.se. Följande meddelande har BSN Fiber lagt ut på Facebook.

Lite glada fibernyheter:
BSN Fiber har denna vecka undertecknat avtal med Teracom om att anlägga en fiberlösning för Söderöra, Norröra och Bodskär.

Målet är att detta ska vara i drift under våren 2018.
BSN Fiber kommer nu aktivt arbeta med att etablera denna lösning hos samtliga medlemmar som registrerat sig hos Teracom. Ni som inte kunnat göra detta och fortfarande vill delta, meddelar mig snarast.

Mer detaljer runt avtalet och vad det innebär i praktiken kommer inom kort.

BSN Fiber via Per Grahn-Möller