Röjning av sly under elledningar

I dagarna har Vattenfall en entreprenör igång på Norröra för att röja sly, grenar o träd under elledningarna. På många ställen har vegetationen vuxit kraftigt och kan i värsta fall orsaka elavbrott vid kraftig vind o snöfall. Målsättningen för Vattenfall är att röja under ledningarna ungefär vart fjärde år.

Enligt röjarna på plats finns inget hinder för markägare att själva röja under ledningarna men om någon skada orsakas på elanläggningen pga sådana åtgärder kan markägaren bli ansvarig för de kostnader som uppstår att återställa och reparera de skador som uppstått. Om träd ska tas ner i närheten av en kraftledning rekommenderas att anlita yrkesmän med kunskap att ta ner träd.