Nytt om tidigare underkända vattenprover

Resultatet av de vattenprover som togs från brunnarna Stallet, Holmen och Gilleskären under november förra året (2017) visade  att vattenkvaliteten var ”otjänlig”. Anledningen till det tråkiga resultatet är inte helt utrett men efter styrelsens kontakt med laboratorium och Norrtälje kommun antas att värdena kan ha påverkats av den låga vattennivån som var under större delen av förra året. En längre tids låg grundvattennivå som sedan höjdes genom kraftig nederbörd tros ha medfört att ämnen frigjorts i vattnet och resulterat i högre värden som då tillfälligt kan ha påverkat vattenproverna. Erfarenheter visar att liknande problem har konstaterats inom andra geografiska områden.

Styrelsen kommer att ta nya prover i samband med påsk för analys av Eurofins och hoppas därefter på en positivt resultat.