Fiber och vägar – läget i december 2022

 

 

Status för arbetet med fiber och vägar

Det stora projektet med fiberdragning har fortsatt under november och början av december med hög fart. Området från Östra delen av Byn hela vägen ut till Holmen är nu färdiggrävt och avlämningar gjorda till samtliga vägar, inklusive alla tomter på skaftvägar.

Entreprenören har nu flyttat maskiner och manskap till Norra delarna av ön där arbetet med fiberdragning startats vid Sandviken och snart även kommer påbörjas vid Östernäs / Västernäs. Planen är att sedan under vintern jobba sig in mot Byn som kommer ligga sist i planen för fibergrävningen.

Vad gäller vägarna kommer nu arbetet att starta vid Holmenvägen. Övriga vägar kommer sen följa efter att fibergrävningen blivit klar. Den exakta tidplanen är väderberoende. Vid plusgrader och mycket väta kommer arbetet genomföras i långsammare takt för att minimera påverkan på vägar och natur. Någon minusgrad är fördelaktigt (så länge det inte är för mycket snö).

Löpande uppdateringar kommer att göras i takt med att arbetet framskrider. Vi hoppas att alla kan ha överseende med att det efter arbetet på vissa delar kan vara lite lerigt och geggigt tills hela återställningen är gjord och schaktmassor fullt ut satt sig och torkat upp. Det väntas ske i vår, när växtsäsongen kommer igång igen.