RÖJNING KRING SKOGSVÄGEN FREDAGEN DEN 3 MARS OCH LÖRDAGEN DEN 4 MARS 2023

Vad sägs om skogsarbete och frisk luft en tidig vårvinterdag?
Vill ni vara med och röja kring skogsvägen, som förbinder Holmenvägen och Bybacka, så ges ett tillfälle att göra det
den 3 mars och/eller den 4 mars, dvs på fredag och/eller lördag denna vecka.
På fredag får vi också professionell hjälp med röjningsarbetet.

Vi ses kl. 10 i norra delen av skogsvägen, vid ”Potatisåkern” där det står en pump. Sedan rör vi oss söderut mot fotbollsplanen vid Mjölkvallen.

Båda dagarna utlovas korvgrillning.

Ta med redskap som t.ex. grensax, metallkratta, såg, lie eller motorsåg.

Alla insatser, små som stora, välkomnas!