Fiber- och vägprojektet – status i början av mars 2023

Status kring fiber- och vägprojektet, 3 mars 2023

Under vintern har det stora arbetet kring fiberdragning pågått nästan oavbrutet på ön och i dagsläget är drygt 8 km fiberslang nedgrävd i stort sett till samtliga tomter förutom i Byn (ett fåtal tomter vid Valdemarsudd och Sandviken är dock ej helt färdiggrävda). I Byn har arbetet kommit fram till T-korset utanför Edits Café och är planerat till att under mars månad fortsätta därifrån söderut för att täcka in samtliga tomter i Byn. Hålls denna tidplan så kommer i stort sett all fiberdragning vara klar senast i början av april.

Vad gäller den efterföljande väg-upprustningen så har detta arbete på grund av icke optimalt väder under början av året ej ännu fullt ut startat. Dock skall den kommande förväntade köldknäppen användas till att ta iland och köra ut stora mängder grus till ett antal mellanlagringar. Så fort vädret sedan blir varmare och tjälen släpper kommer arbetet med vägarna starta i högsta möjliga fart. Praktiskt kommer arbetet börja från “slutet” av respektive föreningsväg (från Holmen, Sandviken, Västernäs, etc) och därifrån jobba sig in mot Byn som även när det gäller vägarna kommer att komma sist i turordning.

Då mycket arbete pågått och även under ytterligare en period kommer att pågå på ön så vet vi att det på vissa sträckor under kommande månader kommer vara ganska ordentligt lerigt och mer besvärligt än vanligt med framkomligheten (tjälen släpper, det är generellt vått i markerna och växtsäsongen har ej fullt ut börjat). Vi är dock övertygade om att med det återställningsarbete som kommer att fortgå tillsammans med hjälp av väder och växtlighet så kommer dessa temporära olägenheter försvinna under våren/försommaren.

Förhoppningsvis kan vi komma fram till midsommarstången när det är dags. 🙂