Lyckade uppröjningsinsatser längs Skogsvägen och vid Fotbollsplanen

Lyckade uppröjningsinsatser längs Skogsvägen och vid Fotbollsplanen

På arbetsdagar i början av mars genomfördes röjning i området kring pumpen ”potatisåkern” (nära Sandviken) samt längs med delar av skogsvägen, som går från potatisåkern i norr och söderut mot Mjölkvallen. Även vid fotbollsplanen röjdes det.

Vi har tagit lite hjälp av entreprenören som jobbar med fiber/vägar, att med hjälp av maskinerna dra ihop gamla “Alfridarester” och annat ris. Framförallt i området kring potatisåkern fanns en stor mängd ris och nerfallna träd från Alfrida.

Många timmar har också lagts frivilligt av medlemmar i Samfälligheten på att finröja och elda upp cirka 10 enorma rishögar. Tack vare dessa insatser är det nu betydligt finare och mer välvårdat på dessa ställen.

Tack till alla som deltog!

Och – till alla er som undrar:

I juli kommer ett säkert tillfälle att delta på arbetsdag, närmare bestämt den 15 juli, på vår obligatoriska arbetsdag. Det informerar vi mer om senare.

Styrelsen