Fiber- och Vägprojektet………….’Kung Bore’ kämpar emot!

Fiber- och Vägprojektet: ’Kung Bore’ kämpar emot!

De kraftiga snö- omgångarna/frostperioderna med efterföljande “blötdagar” har gjort att arbetet under mars månad inte kunnat ske enligt plan. Fibergrävningarna kom fram till korset i Byn, men är därefter pausade i väntan på att snö och tjäle skall försvinna.

Arbetet med vägarna har inte heller kunnat startas upp som planerat. På grund av det kraftiga snöfallet tidigare i veckan och nuvarande prognos, som indikerar frostnätter ända fram till påskhelgen, kommer sannolikt arbetet först kunna startas igen efter påskhelgen.

Vi uppmuntrar alla er som skall ut till Norröra över Påskhelgen att ta på er bra om fötterna. Det kommer sannolikt att vara ganska blött och kladdigt på många ställen, givet all snö som skall smälta bort i kombination med att slutlig återställning efter grävningarna ännu inte kunnat ske på grund av vädret.

Ytterligare status-uppdateringar kommer ges så fort arbetet kommit igång ordentligt igen.