Fiber- och vägprojekt: Arbetet går framåt med bra fart!

Fiber- och Vägprojekt: Arbetet går framåt med bra fart!

Sedan några veckor är vädret äntligen mer fördelaktigt för att med hög fart fortsätta arbetet med fiber och vägar. Fibergrävningen har nu fortsatt även inne i Byn och så väl vägen från Korset mot Mjölkvallen och från Korset mot Öjan/Kapellet är nu färdiggrävda. Kvar att gräva är sträckan mellan Korset och Ångbåtsbryggan samt anslutningen till en handfull tomter på ett par ställen av Västra/Norra delen av Norröra.

Även vägprojektet har nu startat ordentligt där arbetet har initierats vid Holmen för att “backa” sig tillbaka mot Byn. Arbetet med Holmenvägen kommer sannolikt att pågå kommande 2-3 veckor och mot slutet av maj kommer även etapperna från Sandviken och Östernäs/Västernäs in mot Byn att påbörjas.

Parallellt kommer under maj och juni även ett flertal mindre uppgifter genomföras av entreprenören i samband med att maskiner med kompetent personal ändå finns på plats, t.ex., rensning av ett antal diken för vattenavrinning, fyllnad av ett antal “sankhål” på några stigar, upprensning av ris och stubbar på några “allmänna” platser, bortforsling av gammalt stängsel, m.m.

Vi vill även göra alla uppmärksamma på att allt återställningsarbete efter fibergrävningen ej ännu är genomfört, så entreprenören kommer på ett flertal platser återkomma för en del “tillsnyggning”. Foto från ”Gustaf V:s väg”