Fiber- och Vägprojekt: Det mesta klart, sista rycket efter semester

Fiber- och Vägprojekt: Det mesta klart, sista rycket efter semester

Som de flesta av er förhoppningsvis noterat vid det här laget är det mesta av såväl vägprojektet som grävningarna kopplat till fiberprojektet klart. Vad gäller vägarna är det stora arbetet genomfört på vägen från Holmen till Korset i Byn; Västernäs till Bybackakorset; Sandviken till Bybackakorset och Öjan till Korset i Byn.

Med start runt mitten av Augusti kommer Entreprenören tillbaka för att utföra de kvarvarande insatserna:

  • Slitlager och dikesarbete på vägen från Bybackakorset till Ångbåtsbryggan via Korset i Byn
  • Mindre kompletteringar på övriga vägsträckor
  • Visst resterande återställningsarbete efter fibergrävningen
  • Fullständig återställning av ytan i Blötviken vid Korset i Byn (som används som uppställningsplats för maskiner och material under projektet)
  • Upprustning av ett antal kvartersvägar där de närboende tomtägarna har beslutat att ur egen ficka investera i en upprustning av vägarna

Enligt beslut på Årsmötet den 16 Juli kommer från och med nu kompletterande regler kring motortrafik att gälla på Norröra (se separat inlägg på Norröra Samfällighets Hemsida).