Fiber- och Vägprojekt: Nu är vi vid början av slutet

Fiber- och Vägprojekt: Nu är vi vid början av slutet

Mycket arbete med de stora projekten har genomförts under de senaste veckorna. Fibergrävningen är nu i stort sett helt klar på Norröra, fast med en del återställningsarbete som kvarstår på lite spridda ställen på ön.

Vad gäller vägprojektet har också betydande jobb nu genomförts och Holmenvägen är i stort sett klar hela vägen från Holmen in till Byn. På måndag kommer arbetet med vägen från Sandviken startas och arbetet med vägarna kommer pågå under veckan innan och veckan efter midsommar. Under denna tid hoppas vi även att Vägprojektet i stort sett blir klart vad gäller alla större insatser.

I takt med att dessa arbeten pågått har också entreprenören kunnat få med sig en massa småuppgifter, som att ta med sig gamla stängsel som inte skall ligga i naturen, rensat upp mängder med ”Alfrida rester” längs vägarna m.m..

För er som under de kommande två veckorna kommer att vara ute på Norröra under vardagar kan vara bra att veta att det pågår visst arbete, men det är koncentrerat till något ställe i taget och det skall inte vara några problem med framkomlighet (förutom att kanske vänta någon minut på att komma förbi något pågående arbete).

Holmenvägen iordningställd