Information kring vägprojektet

På årsstämman i augusti presenterades detaljerna kring initiativet att ta i kapp den underhållsskuld vi har i det gemensamma vägnätet på Norröra. Stämman beslutade även om en extra uttaxering för att finansiera projektet. Sen stämman i augusti har flera saker hänt kring projektet:

  • Mer detaljerade planer för respektive vägsträcka har tagits fram
  • Underlag för upphandling är förberett
  • Initiala kontakter med entreprenörer är tagna
  • Utskick med detaljer kring den extra uttaxeringen är genomförd och de flesta har redan betalat
  • Koordineringen och samordningen med BSN:s fiberprojekt har intensifierats

Parallellt med detta har Norröras och Söderöras gemensamma fiberprojekt beviljats ett omfattande stöd från PTS. Detta bidrag innebär att fiberprojektet sen ett par månader har startats upp och omfattningen på fiberdragningen på såväl Norröra som Söderöra kommer bli mer omfattande än vad som tidigare planerats. Mer information om detta finns här på hemsidan.

För att göra vägprojektet mer kostnadseffektivt är därför planen att, efter att en etapp av fiberdragningen genomförts, i direkt anslutning genomföra planerat vägunderhåll på den relevanta vägsträckan.

Planering pågår för att komma i gång med fiberdragningen redan under våren 2022 och om denna tidplan hålls kommer då även vissa delar av vägprojektet initieras under första halvåret 2022.

Mer information kommer att ges när vi närmar oss igångsättande av arbete.

Slutligen vill vi vänligen påminna de som ännu inte betalat den extra uttaxeringen för vägprojektet att göra det senast den före den 1 mars.

Norröra Samfällighetsförening