Insamling till ny förrådsbod med dass till Kapellet

Till alla Norrörabor

Vi är medvetna om att det rådande läget med Covid-19 är det som först och främst upptar alla våras liv och tankar just nu. Norröra styrelse har som föresats att ändå fortsätta det arbete som vi planerat och inlett för 2020.

Kapellet har under de senaste åren stegvis renoverats och rustats invändigt och utvändigt. Tomten har röjts av rejält och sjöblick mot Öjan har öppnats upp. Ni som är delägare i G:a 6 Kapellet bidrar årligen via årsavgiften till att vi kan fortsätta renoveringen och underhålla både huset och tomten.

Nästa steg i upprustningen är att låta bygga ett nytt utedass med utökad yta för en förrådsbod, vilket det funnits ett stort behov av länge. Det nya utedasset blir ett torrdass likt det nuvarande. I förrådsboden är tanken att förvara städ- och renoveringsmaterial och trädgårdsutrustning. Vi följer utseende och byggnadsstil på det nya utedasset/förrådsboden enligt det nuvarande.

Merparten av de renoveringar Kapellet genomgått har kunnat genomföras då de varit berättigade till ekonomiskt bidrag med 75–85 procent via Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger ekonomiskt bidrag till den

renovering som stöds i Kapellets vårdplan. Dock är ett nytt utedass inte berättigat till ekonomiskt bidrag via Länsstyrelsen.

Ekonomin i samfälligheten G:a 6 Kapellet är i grunden god men det behövs ett tillskott i kassan för att ro projektet iland. Vi går därför ut med en frivillig insamling och hoppas på en god uppslutning från er alla. Vårt mål är att kunna riva den nuvarande byggnaden och låta bygga den nya innan sommaren men det är avhängigt hur stor den totala bidragssumman blir. Vi hoppas därför att du/ni har möjlighet och vill ge ett bidrag.

Ekonomisk målbild är att under mars och april samla in ca 60 000 kr. I det fall vi får ett överskott från insamlingen kommer det användas till fortsatt renovering. Till exempel till en ny stilanpassad ytterdörr.

Alla bidrag, små som stora, är välkomna och även du som inte är medlem är välkommen att vara med och bidra!                                                               

Insamlingen pågår under mars och april 2020.

Ditt bidrag sätter du in på PlusGiro 610701–5.

Märk insättningen med ”Kapellet Bod” och din fastighetsbeteckning.

Om ni har frågor tveka inte att höra av er på nedan mailadress.

Mail: kapellet@norrora.se

Tack och väl mött!

 

Norröra Samfällighetsförening