Jättebalsamin en växt som inte tillhör den svenska floran

En medlem har påmint om att det även på norröra finns invasiva växter som bör bekämpas. Jättebalsaminen är en invasiv väst som kan bli upp till 2,5 meter hög växer i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd. På Norröra sprider sig växten bl.a. från området kring korset i byn.

Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida där det också finns en film med information och råd om hur man bekämpar växten. Länk till informationen: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jattebalsamin/?fbclid=IwAR2V1Y7ueLheBSI-CUDbz61NXCg1Qq5hfVg2-PDciqxbad42J8rHtUrLVm8

 

Jättebalsamin. Foto: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL. Publicerad på Naturvårdsverkets hemsida.