Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 14.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Observera lokala bestämmelser angående eldning.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtäljelänk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbund