Midsommarängens brunnsvatten otjänligt.

Efter provtagning nu i sommar har styrelsen fått svar från laboratoriet att vattnet i Midsommarängens pump är otjänligt p.g.a. koliforma bakterier. Man bör alltså inte dricka det okokt, men om man kokar det är det OK. Man kan också använda det till tvätt och disk. 

Genom kontakt med laboratoriet har vi fått information om att bakterierna kan vara tillfälliga p.g.a. mycket regn och ytvatten som läcker in. Det kan vara möjligt att göra en klorbehandling av brunnar som har haft koliforma bakterier, och sedan ta prov på nytt.

Styrelsen avvaktar det slutliga svaret från laboratoriet och kommer därefter att besluta om lämpliga åtgärder.