NIK kulturpris utdelat vid NIK:s årsmöte

NIK har hållit årsmöte och i samband med mötet delades årets kulturpris ut till Hans Englund och Ulrika Rasmussen.