NIK:s kulturpris 2016 till Riitta Almgren

NIKs kulturpris gick i år till Riitta Almgren ”som genom sitt stora engagemang under många år bidragit till trivsel, gemenskap och hälsa för såväl norrörabor som gäster på ön. Riitta har genom sitt positiva och öppna förhållningssätt fångat upp olika intressen och engagemang och på så sätt breddat och utvecklat NIKs verksamhet till en mycket uppskattad del av sommarvistelsen på ön”

 

received_10207173254555841