Pågående reparationer på Ångbåtsbrygga och Väntkur

Pågående reparationer på ångbåtsbrygga och väntkur

Nu när vintern äntligen börjar släppa sitt grepp har en viss planerad renovering av ångbåtsbryggan och väntkuren startats. Framför allt är det vissa partier där väder och vind har gått hårt åt byggnaderna som nu kommer åtgärdas.