Välbehövliga insatser i grönområdena är gjorda

Välbehövliga insatser i grönområdena är gjorda

Nu är den maskinella insatsen i Blötviken med att gräva upp al- och sälgstubbar med rötterna genomförd. Långt över 1000 större stubbar med rötter är uppgrävda. För varje upptagen stubbe undviks att minst 10 skott kommer upp. Det är skott som på bara några år skulle nå 2 meter eller mer i höjd. Med denna insats har vi tagit ett stort krafttag mot att den väldigt fina och öppna Blötviken växer igen.

Återstår att få bort högarna med stubbar och småsly vilket planeras till senhösten/vintern.

Även flera insatser efter vinterns och vårens stormar med att såga och få bort nedfallna träd på stigar och vägar är genomförda genom frivilliga insatser. Tack till Anders, Sofia och Mankan med flera.