Protokoll från Extra föreningsstämma 7 maj 2019

Nu finns protokoll från den extra föreningsstämman tillgängligt i väntkuren vid ångbåtsbryggan samt under nedanstående länk.

NSF Protokoll EXTRA STÄMMA 190507