Extra obligatorisk uttaxering och FRIVILLIG INSAMLING

Information om extra obligatorisk uttaxering och en frivillig insamling har sänts ut till samtliga medlemmar i Norröra Samfällighetsförening. Du kan läsa hela informationen genom att klicka på nedanstående länk.

Länk till utsänd information om uttaxering och frivillig insamling

 

Fortsatt frivillig insamling

Samfällighetsföreningen kan inte genom uttaxering finansiera åtgärder som inte har sin
grund i stadgar och anläggningsbeslut. Därför hoppas styrelsen att alla på Norröra på
frivillig väg fortsätter att samla in medel för att röja upp på ön.
Styrelsens förhoppning är att vi alla vill ta ansvar för att Norröra skall vara välskött,
säkert och vackert. Frivilliga arbetsinsatser är fortsatt nödvändiga och uppskattade men
det kommer att behövas inhyrda maskinella insatser av professionell personal för att ta
hand om de värst drabbade områdena.

Styrelsen startar därför en frivillig insamling. Alla som vill och kan bidra kan göra det på PlusGiro 610701-5. Märk bidraget ALFRIDA.

Markägarna bidrar med samtliga intäkter från den timmerförsäljning som blir ett
resultat av arbetet. Försäljning av timmer kommer dock inte på långa vägar att täcka
hela kostnaden för röjningsarbetet. Målet är att samla in 250.000 kr vilket vi bedömer
kommer att räcka långt. Den exakta omfattningen av arbetena kan dock inte garanteras,
men ju mer frivilliga bidrag vi får, desto längre kan vi komma i uppröjningsarbetet.