Presentationsmaterial från extra föreningsstämman 190507

Vid den extra föreningsstämman 7 maj 2019 redovisades effekterna av stormen/orkanen Alfrida och hittills utförda insatser. Även en plan för kommande nödvändiga insatser presenterades samt uppskattade kostnader. Alla åtgärder som presenterades ligger inom samfällighetens ansvarsområde. Här nedan kan du ta del av presentationen.

Presentationsmaterial ”Alfrida” från Extra föreningsstämma 7 maj 2019