Röjning efter stormen påbörjas

I morgon påbörjas manuell röjning efter stormen inom det ansvar som Samfällighetsföreningen har i sitt uppdrag att sköta grönområdena. Denna etapp kommer att pågå under veckan och även i nästa vecka. Därefter kommer viss undanröjning av kvistar m.m. att ske. Den maskinella röjningen beräknas starta i slutet av maj.

Styrelsen