Protokoll från Norröra Samfällighetsförenings årsmöte