Provtagna brunnar

I vår har brunnarna Östernäs och Holmen provtagits.

Holmen är sedan länge klassad som otjänlig på grund av bly och årets provtagning visar ingen förbättring.

Östernäs får även i år nerslag på grund av för höga halter arsenik och är fortsatt klassad som otjänlig.

Vattnet i båda brunnarna går att använda till diskning och liknande men ska inte användas som dricksvatten eller till matlagning.

Läs mer och ta del av provresultaten på http://www.norrora.se/vattenprover/