Skyddsjakt på Norröra den 9 maj.

På onsdag den 9 maj med start tidigt på morgonen kommer kommunens viltvårdare till Norröra för att bedriva skyddsjakt på vildsvin. Insatser kommer företrädesvis att ske längs Holmenvägen. Viltvårdarna är vana att bedriva skyddsjakt i bebodda områden men ni som vistas på Norröra i anslutning till den 9 maj bör känna till att skyddsjakt bedrivs och iaktta viss försiktighet med hänsyn till de insatser som viltvårdarna gör.

Viltvårdarna önskas lycka till med en förhoppningsvis god jakt.

Vi har tidigare i ett inlägg den 31 mars berättat om problem med vildsvin på Norröra och att åtgärder som planerats för att få bort vildsvinen från ön.