Timret har lämnat ön

Nu när vi går in i hösten är det ett bra läge att sammanfatta vad som gjorts och var vi står efter stormen Alfrida som drabbade Roslagen den 2a januari. Bara på Norröra föll den natten runt 10 000 träd!

Vi har relativt snabb lyckats komma långt i uppröjningen tack vare ett gott samarbete med markägare och tomtägare, mängder med frivilliginsatser, anlitande av manuella skogshuggare och ett maskinellt skördarteam på ön. Vi har kunnat göra det tack vare betydande finansiella bidrag från såväl markägare (samtliga timmerintäkter samt finansiella bidrag) som flera tomtägare. Den extra uttaxeringen gjorde att vi kunde ta hand om akuta problem som den kullvälta väntkuren och framkomligheten på våra vägar.

För några veckor sedan lämnade de sista stockarna som skulle transporteras iland Norröra för mellanlagring i Bromskär innan det slutligen kommer hamna på massabruk.

En liten summering av vad som gjorts:

  • Flera tusen frivilligtimmar har lagts på att såga, släpa och elda på egna tomter så väl som på närområden runt tomter
  • Det manuella skogshuggarteamet har fällt, kapat och kvistat över 1000 träd och vält tillbaka många hundra rotvältor
  • Det maskinella teamet har fällt, kapat och kvistat över 1000 m3 träd (vilket kanske innebär uppåt 2000 träd) och vält tillbaka mängder med rotvältor.
  • Ca 850 m3 timmer, med ett värde i land som överstiger pråmkostnaderna, har fraktats till Bromskär.

Norröra är idag framkomlig och många områden återställda men det finns många fallna träd och ris som är kvar. En del kommer att få ligga kvar men vi planerar och hoppas på att vi tillsammans kan ta ytterligare ett steg framåt under hösten/vintern.

 

Vad samfällighetens styrelse planerar för och hoppas på är:

  • Att frivilliginsatserna fortsätter – gå gärna samman med de närmaste grannarna och ta er an lite ytterligare röjning i ert närområde. Passa på att elda under vinterhalvåret då det är liten risk för spridning.
  • Via Samfälligheten är viss ytterligare röjning planerad att genomföras. Bl.a. en del träd som ännu inte fällts och kapats i slutet av Holmenvägen samt ytterligare röjning kring vissa av brunnarna.
  • När vi om någon månad lyckats summera ihop alla finanserna (vi väntar fortfarande på vissa intäkter från försäljning av timmer) kommer vi diskutera och ta ställning till om vi har råd att göra ytterligare några punktinsatser under vintern. Vi kommer senare återkomma med en mer detaljerad redogörelse för alla intäkter och utgifter.

Norröra samfällighetsförening, styrelsen