Brända hemman – om ryssbränningarna 1719

Kom till kapellet och lyssna till Gunnar Lind berätta om Rysshärjningarna.

Lördagen 21 september 2019.

Obs! Tiden har ändrats till kl 13:00. 

För 300 år sedan, sommaren 1719, drog 200 ryska fartyg med 20 000 soldater in i Stockholms skärgård. På kort tid ödelades närmare tusentalet gårdar. Hela hemman och skogar sattes i brand. Tio tusen människor blev utblottade och hemlösa.

 

Gunnar Lind, bosatt i Gustavsberg, har under många år samlat material till boken ’Brända Hemman’, genomkorsat skärgården i alla riktningar och besökt öarna, tagit del av arkivens uppteckningar och handlingar liksom all den litteratur som finns, och samtalat med äldre skärgårdsbor.