Uppdatering om stormskador

Per-Nicklas, Göran, Eva med flera har varit ute på ön och gjort observationer och åtgärder för att återställa efter skador som blivit. Många träd som fallit över vägarna har tagits bort. Väntkuren och dasset är tillbakatippat men byggnaderna har fått vissa skador. Bra information att känna till finner ni i nedanstående punkter.

Vi rekommenderar fortfarande att ni tittar till era fastigheter. Elavbrottet kommer säkert att bestå minst till den 10 januari och de som inte vinterstängt bör vidta åtgärder mot frysrisken.

OBS!!! Ta det försiktigt när ni kommer till ön, omkullfallna träd kan röra sig och när det gäller rotvältor ska man tänka till och vara försiktig om det fallna trädet ska tas bort. Rotvältor kan tippa tillbaka med stor kraft.

Per-Nicklas var på plats och meddelar följande:
1. Väntkur på plats igen men en varning för toan och marken precis framför toan där det ligger lite latrin på marken efter att den varit tippad (och tömd….) framåt.

2. De flesta av huvudvägarna är nu framkomliga, men på Holmenvägen kvarstår sista 500 m. Röjningen fortsätter i morgon.

3. Väldigt mycket fallna träd och rotvältor. Väldigt viktigt att alla är försiktiga, särskilt med rotvältor som kan tippa tillbaka efter att trädet tagits bort

4. Tacka alla för enorma insatser så här långt, tex Mankan o Stefan Dahl som röjt, Kenneth för kuren och många fler som jag inte vet vem som gjort vad – ni andra får gärna fylla på med namn!