Valberedningen behöver påfyllnad

Vill du ha ett intressant uppdrag i Norröras samfällighetsförening, så är valberedningen ett bra val. Samfällighetens framtid och verksamhet påverkas i hög grad av valberedningens arbete.

Valberedningen arbetar på medlemmarnas uppdrag. Vi letar upp och föreslår nya engagerade styrelseledamöter, suppleanter och inte minst revisorer. Vi talar med medlemmar, säkerställer representation från hela ön samt att samfällighetens åtaganden blir säkerställda.

Det ger dig möjlighet att lära känna Norröra och föreningens verksamhet.

Några av oss som sitter i valberedningen idag har suttit i många år och kommer att sluta. Det behövs alltså människor med nya erfarenheter.

Anmäl ditt intresse, nominera dig själv eller någon du har förtroende för på årsstämman. Glöm inte att tillfråga den du nominerar.

Har du frågor inför uppdraget så ring gärna MärtaLisa Tillema, sammankallande, på tfn 070-3319375.