Ytterligare röjning efter Alfrida

Nu har skogshuggarna från Blidö, enligt tidigare kommunicerad plan, åter varit på Norröra och genomfört ännu en omfattande uppröjning efter Alfrida. Totalt har denna gång, under 120 arbetstimmar, c:a 1300-1400 träd rotkapats, kvistats, kapats och i vissa fall har rotvältor tippats tillbaka.

Mycket av arbetet har koncentrerats till de hårt drabbade områdena i Byviken/Valdemarsudde, på båda sidor om gångvägen mellan Sandviken och Mjölkvallen samt längs östra delen av Holmenvägen, men träd har även tagits omhand på fem andra ställen på ön. Majoriteten av träden som huggits fälldes i Alfrida men ca 200-300 av träden är trädfällningar som skett efter Alfrida på grund av att landskapet ändrat karaktär och tidigare skyddade träd blivit mer utsatta för vind.

Även flera tomtägare nappade på möjligheten att anlita huggarlaget när de ändå var på ön.

Styrelsen har valt att prioritera insatserna från externa entreprenörer med att fälla, kvista och kapa. Detta gör att det på många ställen finns stambitar och kvistar som om möjligt gärna får tas omhand via frivilliga insatser.

Tre områden som det skulle vara fantastiskt värdefullt om tomtägare i närområdet att tillsammans jobba med under arbetsdagen är:

  • De östligaste 300-400 metrarna av Holmenvägen, Byviken/Valdemarsudde och
  • båda sidor av gångvägen mellan Sandviken och Mjölkvallen/fotbollsplanen.

Styrelsen för Norröra Samfällighetsförening