11 januari 2019 – Läget efter stormen

Fortsatt försiktighet med nedrivna ledningar.

Eftersom det tar lång tid för Vattenfall att åtgärda avslitna ledningar manas till försiktighet när ni rör er på ön. Vattenfall skriver:

”Det är fortsatt förenat med stor fara att röra sig i terrängen i de stormdrabbade områdena längs Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård. Tänk på säkerheten och gå inte nära en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till Vattenfall Eldistribution.

Vi är tacksamma om de som ser träd ligga på ledningar anmäler det till oss på telefon 020-82 58 58.”

Vilka insatser behöver vi nu ta itu med.

– Reparera skadorna på väntkuren.
– Förankra väntkuren för att undvika att den tippar igen.
– Rensa vägarna för framkomlighet (direkt).
– Rensa vägarna och områdena bredvid vägarna så det blir fint igen (under kommande månaderna).
– Rensa alla existerande stigar så så att de åter blir framkomliga och fina.
– Rensa så att det finns framkomlighet till samtliga brunnar och att området blir prydligt igen.
– Rensa efter Vattenfall (när Vattenfall kommer för att laga ledningarna kommer de endast såga så att de kommer fram. Allt röjnings/uppsnyggningsarbete kommer de lämna efter sig)
– Elda – Det kommer att vara enorma mängder av grenar, stammar och ris som behöver eldas om vi
vill få vår Ö inte bara framkomlig utan även vacker igen
(OBS. fler saker kommer säkert komma till när vi upptäcker vad som mer kan ha hänt)

Styrelsen