Frivillig extra uttaxering – hur går det?

Den frivilliga uttaxeringen för upprustning och åtgärder efter stormen Alfrida går vidare. Nedan kan ni läsa om bakgrunden, uppropet om frivillig extra uttaxering och resultatet.

Redan efter lite drygt 3 dygn hade föreningen fått in 37 bidrag à 2.000 kr. Idag efter 6 dygn har det kommit in 50 bidrag. Fantastik uppslutning. Tack alla och vi välkomnar flera.

– – – – – – – – – – – – –

Detta meddelande har gått ut via Facebook och via e-post till de som anmält sig till nyhetsbrev.

Stormen har bedarrat.
Mycket arbete återstår – och det kommer att kosta

Stormen Alfrida kommer vi inte att glömma i första taget. Väntkuren och dasset vid ångbåtsbryggan blåste omkull. Träd föll i mängder och spärrade av vägar och stigar över hela ön. Några av oss har fått skador på husen även om de flesta verkar ha klarat sig. Ibland med bara decimeter till godo.

En god sak att minnas är det engagemang och den hjälpsamhet Norröraborna visade prov på. Vi har informerat varandra och hjälpt till där vi kan. Styrelsen för Norröra Samfällighetsförening vill tacka för alla frivilliga insatser. Det har gjort att de flesta av oss kan ta oss till våra stugor på ön utan att klättra över vindfällen. När detta skrivs är i princip alla vägar provisoriskt röjda, väntkur och dass har rests på plats och många har fått tillbaka strömmen. Tyvärr inte alla. Vattenfall meddelar att det kan dröja till den 25 januari innan de sista husen åter får el.

Mycket återstår att göra. Röjningsarbetet har lämnat kvar stammar och trädkronor, fula och farliga rotvältor och igenfyllda diken. Väntkuren måste repareras och sättas fast bättre. Kvartersvägar och stigar till tomterna måste ses över så att verkligen alla kan ta sig till sina älskade stugor. Vi måste rensa runt pumparna så att vi kan hämta vatten. Vi måste få bort allt bråte.

Allt detta klarar vi inte med bara frivilliginsatser. Vi kommer att behöva köpa tjänster för dessa digra arbeten om vi vill att vår ö ska bli vacker, öppen och säker igen.

Vårt förslag är att alla fastighetsägare ger 2000 kr i en, till att börja med, frivillig extra uttaxering. För att besluta om en obligatorisk extra uttaxering krävs att vi kallar till en extra stämma. Det kan bli aktuellt senare i vinter och då avräknas självklart den frivilliga uttaxeringen för dem som har betalat. Vi kommer ge löpande uppdateringar om uttaxeringen på hemsidan och Facebook.

För att direkt börja ta oss an de uppgifter vi har framför oss så är vi beroende av att vi alla solidariskt bidrar. Skicka 2000 kr till föreningens PlusGiro 610701-5. Ange fastighetsbeteckning så vi vet vilka som har betalat.

Med hopp om snabb uppslutning

Norröra Samfällighetsförening / styrelsen