Extra föreningsstämma 7 maj 2019.

Kallelse till extrastämma i Norröra Samfällighetsförening 
Tisdagen den 7 maj 2019 kl 18.00
Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan alt. Tekniska Högskolan

Handlingar extrastämma i Norröra Samfällighetsförening 7 maj