Fortsatta åtgärder efter stormen Alfrida

Fortsatta åtgärder efter stormen Alfrida

Samfällighetsföreningen och Byalaget arbetar intensivt med att ta fram en genomförandeplan för åtgärder och nödvändiga arbeten efter stormen Alfrida. Arbetet är komplicerat och tidskrävande på grund av kostnader och komplexitet i de åtgärder som behöver utföras. En mängd kontakter med byalaget, entreprenörer, myndigheter m.fl har skett och olika förslag är under bearbetning.

Styrelsen arbetar för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för genomförande snarast möjligt. Eftersom förhandlingar med entreprenörer och andra berörda pågår kan vi i nuläget inte ge information om detaljer. Ytterligare information kommer så snart vi har en lösning.

Eftersom obudgeterade kostnader kommer att uppstå oavsett lösning planerar styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma. Stämman kommer att hållas på central plats i Stockholm. Kallelse kommer via e-post (för dem som anmält e-postadress) och via brev för övriga, minst två veckor innan stämman.

Ni som inte redan anmält e-postadress till föreningen kan göra detta via hemsidan: Anmäl e-postadress