Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Norröra Samfällighetsförening

Torsdagen den 27 augusti 2020, kl.18:00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Dagordning och samtliga handlingar finns på denna länk.

På grund av Coronapandemin har vi valt att hålla stämman i Immanuelskyrkans stora mötessal där vi kan sitta glest. Vi vill av samma skäl uppmana alla medlemmar att bara skicka en person per fastighet, och då med fullmakter från övriga delägare.

På länken här finns fullmakt för ombud för utskrift. Närvarande måste ha en skriftlig fullmakt från samtliga frånvarande ägare för att rösträtten ska kunna utövas. Samma villkor gäller för eventuellt ombud som inte är delägare i fastigheten.

Norröras Samfällighetsförening/ styrelsen