Nya vattenprover – brunnen ”Kaffepannan” otjänlig

Vattenprover tas regelbundet från våra brunnar enligt ett rullande schema. Av förhandsbesked från de senaste proverna framgår att resultatet av proverna från ”Kaffepannan” visar en förhöjd nivå av koliforma bakterier varför vattnet från brunnen bedöms som otjänligt. Vatten som tas från brunnen ska kokas innan förtäring.

Den fullständiga rapporten publiceras så fort den kommit styrelsen till handla.